Kể từ 1-1- 2018, hai Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn và Hà Nội sẽ phối hợp với Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco) thí điểm đưa suất ăn theo tiêu chuẩn hàng không lên tàu, thay cho việc nấu trên tàu như hiện nay. Theo đó, Sasco cung cấp suất ăn nấu sẵn đến các ga với giá đề xuất ban đầu: Suất ăn chính 35.000 đồng/phần, suất ăn phụ 25.000 đồng/phần. Chi phí suất ăn sẽ được gộp vào giá vé tàu.

Phương án gộp chi phí suất ăn vào giá vé tàu từng được ngành đường sắt thực hiện từ năm 2007 trở về trước nhưng đến tháng 10-2007 bị "khai tử".

Lần này lại đưa suất ăn theo tiêu chuẩn hàng không lên tàu, gộp chung vào giá vé, liệu có thành công? Hãy lắng nghe ý kiến của khách đi tàu về vấn đề này.

Hồng Hải -Thanh Long