Hành trình trốn chạy của Vũ “nhôm” - Ảnh 1.

Thiên Kim - Tấn Nguyên