Gần 70 triệu cử tri đã tới hơn 80.000 khu vực bỏ phiếu trên khắp cả nước để bỏ phiếu bầu ra những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Có thể khẳng định cuộc bầu cử đã diễn ra đúng pháp luật, đúng kế hoạch, mọi công việc được tổ chức chu đáo, thuận tiện. Cuộc bầu cử vì thế thực sự là một sự kiện trọng đại, một ngày hội non sông.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, lây lan ra nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Nhiều nơi phải thực hiện giãn cách xã hội, cách ly, phong tỏa, song tỉ lệ cử tri đi bầu rất cao cho thấy cử tri và nhân dân cả nước quan tâm, kỳ vọng thế nào vào cuộc bầu cử diễn ra sau Đại hội Đảng lần thứ XIII thành công rất tốt đẹp này. Sự quan tâm đó cũng đồng thời cho thấy cử tri mong muốn qua lá phiếu của mình để lựa chọn ra những người xứng đáng, đại diện cho tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của mình vào các cơ quan lập pháp, cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương tới địa phương.

Qua 3 vòng hiệp thương, cả nước đã lựa chọn được những ứng viên đủ tiêu chuẩn theo luật định để cử tri bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp. Trong đó, 866 người ứng cử vào Quốc hội để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV; 6.199 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu 3.726 đại biểu; 37.468 ứng viên vào Hội đồng Nhân dân cấp huyện để bầu 22.952 đại biểu; 405.244 ứng viên vào Hội đồng Nhân dân cấp xã bầu 242.312 đại biểu.

Trải qua 3 vòng hiệp thương, cử tri cả nước đã có điều kiện tìm hiểu ngày càng kỹ lưỡng hơn về các ứng cử viên vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhất là khi những lần các ứng viên tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Cử tri trực tiếp gặp gỡ, tìm hiểu, nghe các ứng cử viên trình bày về bản thân, về quá trình công tác, về chương trình vận động bầu cử, cam kết nếu được bầu.

Cân nhắc kỹ lưỡng để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội khóa XV và gần 270.000 đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, cử tri mong mỏi những người được mình tín nhiệm phải biến những cam kết vận động bầu cử thành hành động thực tế, hết lòng phụng sự đất nước và nhân dân. Những người được cử tri tín nhiệm bầu chọn vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp vì thế phải nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa vụ đáp ứng sự gửi gắm và trông đợi của cử tri. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh sau khi bỏ phiếu bầu ngày 23-5: "Là đại biểu của nhân dân thì phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của cử tri, của nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân tin tưởng, giao phó".

PHẠM DƯƠNG