Từ khoảng hơn 6 giờ 30 sáng nay Chủ nhật, ngày 23-5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã đến khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Những hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 1.

Tại khu vực bỏ phiếu này, từ sáng sớm, mọi công việc tổ chức để tiến hành bầu cử đã sẵn sàng. Nhằm đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, tại khu vực bỏ phiếu, Ban tổ chức đã sắp xếp chi tiết, cụ thể về vị trí đứng của các cử tri, giãn cách giữa các buồng lựa chọn đại biểu, quy định rõ luồng đi vào và đi ra sau khi bỏ phiếu để giữ đúng khoảng cách giữa các cử tri.

Cử tri đi bầu cử đeo khẩu trang và nước sát khuẩn được bố trí ở hầu hết các vị trí, tiện sử dụng.

Đúng 7 giờ, ngay sau các nghi lễ trang trọng khai mạc cuộc bầu cử, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng cử tri cao tuổi nhất là cụ Hoàng Thanh Tuyền (90 tuổi) và sư thầy Thích Đàm Linh, cử tri trẻ tuổi là anh Hoàng Tuyển Minh (19 tuổi), đã bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Tiếp đó, đông đảo cử tri trên địa bàn đã lần lượt bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Sau khi bỏ phiếu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu ngắn và trả lời một số câu hỏi của báo chí.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn cũng như mọi cử tri cả nước, tất cả đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp được bầu lần này, sẽ hết lòng vì dân vì nước, phụng sự nhân dân, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả của mình theo đúng Hiến pháp và pháp luật quy định, nhất là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu được dân tín nhiệm bầu ra, thay mặt cho dân để tham gia quản lý đất nước, quản lý xã hội.

"Là đại biểu của nhân dân thì phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của cử tri, của nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân tin tưởng, giao phó" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Cảm ơn cử tri và nhân dân cả nước đã tích cực hưởng ứng cuộc bầu cử lần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đây là lần thứ 15, chúng ta tiến hành cuộc tổng tuyển cử trong cả nước nhưng là cuộc bầu cử quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với gần 70 triệu là phiếu của cử tri, bầu ra 500 đại biểu Quốc hội khóa XV, gần 4.000 đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hơn 24 vạn đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phường.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng với truyền thống đại đoàn kết của dân tộc ta, với ý chí sắt đá và lòng yêu nước tha thiết của nhân dân ta, với tinh thần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, mỗi công dân đã xác định được quyền và nghĩa vụ của mình, sẽ đi bầu cử đông đủ, sáng suốt chọn lựa những đại biểu xứng đáng nhất trong những người ứng cử để chọn đúng người, bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và số lượng đại biểu HĐND các cấp, tránh bầu nhầm, bầu lẫn.

"Tôi tin chắc rằng, cuộc bầu cử lần này sẽ thành công tốt đẹp, tạo không khí thật sự là ngày hội của toàn dân - ngày hội lớn của dân tộc ta, của non sông ta" - Tổng Bí thư bày tỏ.

Những hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi bầu cử:

Những hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới điểm bầu cử từ sớm

Những hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 3.
Những hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 4.

Thực hiện các nghi lễ trang trọng khai mạc cuộc bầu cử

Những hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 5.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng những cử tri đầu tiên tiến hành bỏ phiếu bầu

Những hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 6.
Những hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 7.
Những hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 8.
Những hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 9.

Tổng Bí thư tin chắc rằng cuộc bầu cử lần này sẽ thành công tốt đẹp

B.T.V