Hết trạm thu giá Bộ GTVT lại muốn dùng khái niệm trạm thu tiền BOT - Ảnh 1.

Nếu tên trong dự thảo này được thông qua, các trạm thu phí BOT trước đây sẽ có tên gọi mới là "trạm thu tiền"

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đang dự thảo Thông tư quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ. Thông tư này nhằm thay thế Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT ngày 30-12-2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Thông tư này quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc cho phép thành lập, tổ chức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ trên hệ thống đường bộ ở Việt Nam.

Một khái niệm mới hoàn toàn được sử dụng trong dự thảo thông tư này, đó là "thu tiền". Theo đó, Trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ là nơi thực hiện việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ của phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Trước đây, tại Thông tư 49/2016/TT-BGTVT nằm 2016, nơi thu phí BOT được Bộ GTVT gọi là "trạm thu giá". Còn tại Thông tư 05/2010/TT-BGTVT năm 2010, nơi thu phí BOT được Bộ GTVT gọi là "trạm thu phí".

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội (QH) khóa XIV, ngày 4-6-2018, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất chất vấn của QH. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết Bộ GTVT cùng nhiều bộ ngành đã tiếp thu ý kiến, chỉ đạo rà soát và đang trình Chính phủ để thay đổi tên "trạm thu giá" BOT bằng tên mới phù hợp với luật và các yêu cầu.

Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thẳng thắn: "Việc này không cần nghiên cứu, tôi thấy Bộ GTVT cứ quay trở về tên gọi cũ là trạm thu phí vì tên này đã đúng bản chất. Bây giờ mà trình thì lâu lắm".

Kết quả, ngày 10-7-2018, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chính thức có văn bản hỏa tốc yêu cầu các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án BOT đổi tên "trạm thu giá" thành "trạm thu phí". Theo văn bản này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; ý kiến của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; chỉ đạo của Bộ GTVT, để thống nhất tên gọi đơn giản, dễ hiểu, được người dân, doanh nghiệp đồng tình chấp thuận, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị: đổi tên "trạm thu giá" thành "trạm thu phí"; thay thế từ "giá" bằng từ "phí" trong các cụm từ "trạm thu giá", "biểu giá", "mức giá" trên hệ thống biển tên trạm, biển chỉ dẫn, tên bảng niêm yết mức thu và trên vé thu tại các trạm thu phí.

Văn Duẩn