Với chủ đề "Nâng cao năng lực cạnh tranh, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0", 600 đại biểu tại hội nghị đã thảo luận và công bố những thông tin cập nhật về định hướng, kế hoạch, chương trình và sáng kiến nổi bật mà Chính phủ Việt Nam cùng các bộ - ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế đang triển khai.

Hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị Ảnh: VGP/QUANG HIẾU

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao 50 diễn giả đã trình bày các nội dung thời sự như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, phát triển bền vững với tốc độ cao ở Việt Nam; làm sao Việt Nam có thể đi trước đón đầu với quyết tâm và bước đi chiến lược, quyết liệt hơn để hội nhập sâu rộng. Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với VCCI trên cơ sở kết quả hội nghị soạn thảo, trình Thủ tướng ban hành chỉ thị về phát triển bền vững. 

D.Ngọc