Tại hội nghị, bà Thân Thị Thư - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo TP HCM - báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về 3 yêu cầu và 8 nội dung hoạt động của TP trong đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Học Bác là việc thường xuyên, tự giác - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu TP HCM dâng hương Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh trước khi tham dự hội nghị vào chiều 11-4

Cụ thể, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc trong toàn Đảng bộ, toàn hệ thống chính trị TP HCM về 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, ý nghĩa thiêng liêng của Di chúc, qua đó củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước, tạo động lực mới trong việc đẩy mạnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ

TP HCM và nghị quyết đại hội Đảng các cấp; thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2019 của TP: "Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội". Nội dung thực hiện Di chúc phải sâu sắc, lắng đọng ở từng tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ, toàn hệ thống chính trị TP. Cần biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, bà Thân Thị Thư cho rằng cần tổ chức các hội thảo khoa học, nâng cấp phòng trưng bày và thực hiện nhiều chuyến đi về nguồn "Hành trình về thăm Bác" trong thời gian sắp tới...

Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM - cho biết năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với TP cùng nhiều sự kiện lớn, trong đó có chương trình thực hiện 50 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Lệ nêu 3 vấn đề cần thực hiện. Theo đó, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần tập trung chỉ đạo tổ chức thật tốt đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ, cơ quan, đơn vị mình; quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Di chúc Bác Hồ. Trong sinh hoạt chính trị, cần nhấn mạnh những thành tựu của cách mạng Việt Nam; của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM trong 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ. Mỗi cán bộ cần soi rọi lại bản thân và liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống...; đưa việc học tập, làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác.

Bài và ảnh: Sỹ Hưng