Đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua, nhà văn Trần Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Nhà văn TP HCM nhiệm kỳ VII, cho biết xu thế sáng tác ở TP HCM vẫn bắt nguồn từ cảm hứng đời sống thực tế và định hướng văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đa số hội viên vẫn say mê sáng tác nên số lượng sách xuất bản luôn dồi dào. Công tác lý luận phê bình có nhiều hiệu quả. Ngoài việc thành lập 4 chi hội, các hội đồng chuyên môn đã hoạt động hiệu quả hơn, nhất là hoạt động của Ban Nhà văn nữ, Ban Văn học trẻ. Hội còn tổ chức 5 trại sáng tác, 9 chuyến đi thực tế…

Dù vậy, trong nhiệm kỳ VII, chất lượng sáng tác của hội viên chưa đáp ứng nhu cầu của xã hội. Nội bộ còn có những bất hòa; việc thực hiện các quy chế, quy trình về giải thưởng, kết nạp hội viên… còn vài sơ hở không đáng có.

Hội Nhà văn TP HCM lấy chất lượng sáng tác làm trung tâm - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP HCM nhiệm kỳ VIII (2020-2025)

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành (BCH) Hội Nhà văn TP HCM nhiệm kỳ VIII với 11 thành viên. Tuy nhiên, ngay sau đó, nhà thơ Phạm Sỹ Sáu, thành viên đắc cử, xin rút khỏi BCH và được đại hội chấp thuận. Vì vậy, BCH Hội Nhà văn TP HCM nhiệm kỳ VIII còn 10 người, do nhà văn Bích Ngân làm chủ tịch, nhà văn Trầm Hương và nhà văn Bùi Anh Tấn làm phó chủ tịch; nhà thơ Bùi Phan Thảo làm Trưởng Ban Kiểm tra. Thay mặt BCH nhiệm kỳ VIII, nhà văn Bích Ngân khẳng định BCH mới sẽ nỗ lực để hoạt động của hội ngày càng tốt hơn, tạo động lực hơn nữa để mỗi nhà văn có cảm hứng làm việc một cách chân thành, khát vọng với những trang viết của mình, luôn hướng tới những giá trị cao đẹp.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Thọ Truyền, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM, ghi nhận công lao đóng góp của các nhà văn TP HCM vì đã đáp ứng nhu cầu phát triển văn hóa đọc và phát triển văn học nghệ thuật. Ông Nguyễn Thọ Truyền lưu ý BCH nhiệm kỳ VIII cần tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động; đẩy mạnh công tác lý luận phê bình văn học; nghiên cứu để trang web của hội thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ hoạt động phục vụ hội; mở rộng việc hợp tác giao lưu và mỗi hội viên Hội Nhà văn TP HCM hãy phát huy bản lĩnh, tài năng, trách nhiệm trong hoạt động sáng tạo.

Bài và ảnh: Minh Khuê