[Infographic] Bộ Công an bổ nhiệm, luân chuyển hàng loạt lãnh đạo - Ảnh 1.
A.Thanh (Tổng hợp)