Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết kỳ họp lần này nhằm đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015 – 2020, trên cơ sở các quan điểm, mục tiêu và giải pháp của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; phân tích, đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế, một số kinh nghiệm thực tiễn; đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP, Kết luận số 21-KL/TW ngày 24-10-2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến năm 2020, Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24-11-2017 của Quốc hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X - Ảnh 2.

Quang cảnh buổi khai mạc Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X

Trên từng lĩnh vực liên quan kết hợp có kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XII cùng các mục tiêu, giải pháp hành động của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP và bổ sung một số giải pháp lớn giai đoạn 2017-2020 để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP đã đề ra.

Tại hội nghị lần này, các đại biểu sẽ thảo luận và cho ý kiến các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TP giai đoạn 2016 - 2018 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến năm 2020; báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện 7 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm; 6 chuyên đề về công tác xây dựng Đảng. 

Ngoài ra, Đảng đoàn HĐND TP có báo cáo về phát huy vai trò, trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, nhất là trong thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP có báo cáo giám sát kết quả thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư của TP và báo cáo về sự hài lòng của nhân dân cùng các nhà đầu tư.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc hội nghị

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Việc xây dựng và ban hành các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X về 7 chương trình đột phá, một số Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương còn chậm. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị vẫn còn diễn biến phức tạp. Một số trường hợp cán bộ, đảng viên còn biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP đề ra về xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nề nếp chất lượng sinh hoạt của một số tổ chức cơ sở đảng, chi bộ còn hạn chế, chưa thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo. Việc phân cấp, ủy quyền trong công tác quản lý cán bộ chưa mạnh mẽ, công tác phê duyệt quy hoạch cán bộ của các cấp ủy còn chậm…

"Hội nghị Thành ủy lần này là hội nghị rất quan trọng, diễn ra trong 3 ngày, trong đó có một ngày rưỡi các đồng chí thảo luận tại tổ để tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp" - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 4 đến 6-7.

Phê duyệt đề án xây dựng TP HCM trở thành đô thị thông minh

Về xây dựng TP trở thành TP thông minh, khu đô thị sáng tạo phía Đông, theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân UBND TP phê duyệt đề án Xây dựng TP HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025; ban hành các kế hoạch triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm của đề án và tổ chức thành công hội nghị quốc tế về thành phố thông minh.

TP đã thành lập tổ công tác điều phối quy hoạch phát triển đô thị khu vực hướng Đông TP để thực hiện rà soát, xem xét điều chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ ½.000, quy hoạch phân khu nhằm tăng tính khả thi, thu hút đầu tư, tăng tính hiệu quả sử dụng đất tại khu vực phía Đông TP.

T.Hoàng. Ảnh: H.Triều