Khánh thành đền thờ Vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương - Ảnh 1.

Các hiện vật bên trong đền thờ Vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương

Đền thờ Vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương được thiết kế gồm 5 gian, 2 chái, mô phỏng theo phong cách kiến trúc thời Nguyễn. Công trình được khởi công vào tháng 7-2019 với tổng kinh phí đầu tư xây dựng gần 7 tỉ đồng từ nguồn ngân sách và xã hội hóa.

Trước đó, ngày 12-7, UBND huyện Cam Lộ đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức lễ rước long vị Vua Hàm Nghi từ Thế Miếu (thuộc khu Đại nội Huế); bài vị của Binh bộ Thượng thư Tôn Thất Thuyết (từ phủ Tôn Thất Thuyết, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên -Huế) và bài vị Kỳ vỹ Quận công Nguyễn Văn Tường (từ đền thờ của ông ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) về an vị tại đền thờ Vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương.

Tin-ảnh: Đ.Nghĩa