UBND TP HCM vừa chỉ đạo Thanh tra TP và Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh khẩn trương thi hành Kết luận thanh tra số 51/2016 của Thanh tra TP liên quan đến dự án Khu công viên vui chơi giải trí đa năng Park City thuộc Khu đô thị mới Nam TP (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).

Cụ thể, UBND TP giao Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan đã chậm thực hiện các nội dung nêu tại Kết luận thanh tra số 51.

"Khẩn trương thực hiện dứt điểm các nội dung đã được chỉ đạo xử lý và báo cáo kết quả cho UBND TP trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn này" - UBND TP nêu rõ.

Nhiều cán bộ ở TP HCM bị kiểm điểm vì dính tới sai phạm tại dự án Park City - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Park City

Trước đó, giữa năm 2016, UBND TP giao Thanh tra TP thanh tra toàn diện dự án các công trình xây dựng không phép tại Khu công viên vui chơi giải trí đa năng Park City. Sau thanh tra, Thanh tra TP đã có Kết luận 51.

Theo Thanh tra TP, nhiều đầu việc được UBND TP giao, UBND huyện Bình Chánh chưa thực hiện xong. Điển hình là đầu việc chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng xử lý các công trình xây dựng không phép, khi UBND xã Bình Hưng chưa xử lý dứt điểm các công trình xây dựng không phép trong dự án Park City.

Hay như đầu việc phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân có sai phạm, thiếu sót nêu tại kết luận thanh tra, UBND huyện Bình Chánh cũng chưa thực hiện xong và chưa cung cấp hồ sơ liên quan.

Cụ thể, đối với việc kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh (theo từng thời kỳ có liên quan), UBND huyện Bình Chánh cho biết đã chỉ đạo các phòng ban thực hiện trong tháng 7-2018. Theo cơ quan thanh tra, nội dung này UBND huyện Bình Chánh vẫn chưa triển khai thực hiện.

Đối với trách nhiệm chủ tịch UBND xã Bình Hưng, UBND xã Bình Hưng có văn bản báo cáo việc kiểm điểm và đề xuất hình thức phê bình rút kinh nghiệm đối với 3 cá nhân có liên quan đối với các công trình không phép trong dự án gồm: ông Huỳnh Văn Ba, nguyên Chủ tịch UBND xã Bình Hưng từ 2004 đến 9-2007; ông Trần Văn Cần, nguyên Chủ tịch UBND xã Bình Hưng từ 2008 đến 11-2013; ông Trương Văn Thành, nguyên Chủ tịch UBND xã Bình Hưng từ 2013 đến 11-2017. Theo cơ quan thanh tra, UBND huyện Bình Chánh đã không gửi tài liệu chứng minh việc thực hiện và không nêu rõ lý do hết thời hiệu kiểm điểm với ông Trần Văn Cần.

Đối với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh: ông Nguyễn Văn Trường (nguyên Trưởng ban từ 2007-2010) và ông Lôi Đại Phong (Phó Trưởng ban từ tháng 3-12-2016) được đề xuất rút kinh nghiệm. Ông Trần Văn Đông (nguyên Quyền Trưởng ban và Trưởng ban từ 2011-2012) và ông Nguyễn Thanh Tùng (Trưởng ban từ 2013-2016) đã lập hội đồng kỷ luật nhưng do phải làm rõ trách nhiệm của ông Tùng nên cuộc họp tạm hoãn.

Còn đối với các ông Võ Văn Von (nguyên Trưởng ban từ 2003-2007), ông Huỳnh Văn Hải (nguyên Trưởng ban thời điểm năm 2012), ông Phạm Thành Tốt (nguyên Phó Trưởng ban từ 2012-2013) đã thực hiện kiểm điểm trách nhiệm, thống nhất không xem xét kỷ luật do đã nghỉ việc, nghỉ hưu và thời gian quản lý ngắn chưa nắm hết nhiệm vụ được phân công.

Theo cơ quan thanh tra, UBND huyện Bình Chánh đến nay chưa thực hiện xong việc xem xét kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Đông và ông Tùng, báo cáo chưa rõ việc ông Von, ông Hải và ông Tốt là nghỉ việc hay nghỉ hưu và cần xem xét lại việc kiểm điểm này.

NGUYỄN PHAN