Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước đánh giá cao Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong xây dựng dự thảo đề án. Định hướng xây dựng dự thảo đề cương tổng kết đề án, Chủ tịch nước yêu cầu trong tổng kết đề án cần nhấn mạnh đến thành công sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, góp phần mang lại những kết quả quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng và nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân chủ quan, khách quan; những bài học kinh nghiệm; nguy cơ, mục tiêu bảo vệ Tổ quốc trong 10 năm tới..., làm cơ sở đề xuất phương châm, giải pháp cụ thể.

Làm rõ mục tiêu bảo vệ Tổ quốc trong 10 năm tới - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp nghe báo cáo về xây dựng Đề án “Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” .Ảnh: TTXVN

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", chủ trì làm việc với Đảng đoàn Hội Luật gia và Liên đoàn Luật sư Việt Nam về xây dựng đề án này.

B.T.Q