TS Tạ Đình Thi, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; TS Trần Công Trục, nguyên Trưởng Ban Biên giới Chính phủ; PGS-TS Nguyễn Chu Hồi, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, khẳng định Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử về chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa theo quy định của luật pháp quốc tế; đồng thời khái quát những bài học kinh nghiệm trong gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo trong thời gian qua; các giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện UNCLOS năm 1982…

Đề cập tầm quan trọng của kinh tế biển đối với Việt Nam khi chiếm 60% tổng sản phẩm quốc nội, TS Tạ Đình Thi cho rằng bối cảnh tình hình phức tạp ở biển Đông với những căng thẳng có thể ảnh hưởng tới khả năng khai thác kinh tế và bảo tồn tài nguyên của Việt Nam trên biển. "Tại biển Đông, chủ quyền biển đảo của chúng ta bị thách thức nghiêm trọng. Biển Đông có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các nước lớn cũng như các tranh chấp chủ quyền trong khu vực. Bên cạnh đó, khó khăn tiếp theo là những biến đổi, suy thoái môi trường biển tự nhiên" - ông Thi phân tích.

Các diễn giả đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, bảo vệ các lợi ích quốc gia trên biển. Đồng thời, góp phần giúp người dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế hiểu đúng về quan điểm, chủ trương của Đảng, nhà nước Việt Nam trong việc giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ quy định của luật pháp quốc tế.

Ngoài ra, các diễn giả cung cấp thêm các kiến thức góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, về tầm quan trọng của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Từ đó, tạo sự đồng thuận, nhất trí cũng như phát huy trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân trong việc phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Dương Ngọc