Sáng 16-8, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2020), 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2020) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam được xây dựng, tôi luyện, trưởng thành và ngày càng lớn mạnh qua các cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng Công an Nhân dân. Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng giao phó cho lực lượng Công an Nhân dân những trọng trách lớn lao. Lực lượng Công an Nhân dân đã không phụ lòng tin đó, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng to lớn vào những thành tựu chung của đất nước.

Lực lượng Công an Nhân dân ngày càng lớn mạnh - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Bộ Công an ngày 16-8Ảnh: TTXVN

Lực lượng Công an Nhân dân tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt xung kích trên mặt trận đấu tranh bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ vì sự bình yên của đất nước và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân; sát cánh cùng quân dân ta tích cực chiến đấu đánh thắng quân xâm lược, góp phần bảo vệ toàn vẹn biên giới, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc và hoàn thành nghĩa vụ quốc tế. Lực lượng Công an đã đấu tranh có hiệu quả làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá Đảng, nhà nước và chế độ ta, các hoạt động gây rối an ninh trật tự của các thế lực thù địch, phản động, khủng bố…

Gần đây, lực lượng Công an đã quyết liệt thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nhà nước về công tác phòng chống dịch Covid-19 với phương châm "chống dịch như chống giặc", "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", đề xuất phương án cách ly, ngăn chặn dịch bệnh, góp phần cùng cả nước vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới hết sức nặng nề và khó khăn, Thủ tướng đề nghị trong bất cứ tình huống nào, lực lượng Công an Nhân dân cũng phải thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng và nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn cuộc sống và lợi ích chính đáng của nhân dân, góp phần tích cực bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường hòa bình, an ninh trật tự, kỷ cương để phát triển đất nước.

Do đó, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phải luôn giữ vững nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý của Chính phủ đối với Công an Nhân dân. "Cần tạo chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả các mục tiêu chính trị, kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước" - Thủ tướng giao nhiệm vụ. 

Hiếu Nghi