Mỗi người gánh nợ công 33 triệu đồng, tiền đâu trả? - Ảnh 1.

Ảnh: FƯƠNG ANH - Dữ liệu: GIA HY

VƯƠNG FƯƠNG ANH; dữ liệu: THẾ DŨNG - GIA HY