Ngày 8-6, Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Hồ Quốc Hương - Đảng ủy viên Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; nguyên Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Linh Thượng (huyện Gio Linh) - bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Quyết định thi hành kỷ luật này dựa trên đề nghị của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Trị và bản tự kiểm điểm của ông Hồ Quốc Hương. Trước đó, tại kỳ họp thứ 11 vào tháng 5-2022, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Hương theo thẩm quyền.

Một cán bộ bị cách chức vì vi phạm kê khai tài sản - Ảnh 1.

Nhiều khuất tất trong việc phân chia đất rừng ở xã Linh Thượng thời kỳ ông Hương làm Chủ tịch UBND xã

Trong quá trình xem xét đề nghị của UBKT Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị nhận thấy trong thời gian giữ chức Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Linh Thượng (huyện Gio Linh), ông Hồ Quốc Hương có nhiều khuyết điểm, vi phạm. Cụ thể, khuyết điểm, vi phạm của ông Hồ Quốc Hương liên quan đến công tác quản lý đất đai, ngân sách nhà nước. 

Trong thời gian là cán bộ lãnh đạo của cơ quan chính quyền các cấp, ông Hương đã có khuyết điểm, vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập hằng năm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định, những khuyết điểm, vi phạm của ông Hồ Quốc Hương là nghiêm trọng, có việc rất nghiêm trọng làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và mất uy tín cá nhân.

Tin-ảnh: Đức Nghĩa