Mục đích cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc đối với mọi người dân Việt Nam; cổ vũ, khuyến khích những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, những đóng góp thiết thực của mọi tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam và nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

MỘT TRIỆU LÁ CỜ TỔ QUỐC CÙNG NGƯ DÂN BÁM BIỂN: 5 tuyến đề tài của cuộc thi viết về biển đảo - Ảnh 1.

Nhiều đoàn viên thanh niên tìm hiểu về chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Để cuộc thi có chất lượng, đi vào chiều sâu, phạm vi nội dung đề tài được ban tổ chức quy định cụ thể như sau:

Một là: Bài viết cung cấp thông tin tư liệu, tài liệu lịch sử khẳng định pháp lý, khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam nói chung cũng như chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hai là: Bài viết đề xuất ý tưởng, giải pháp có căn cứ khoa học trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; cũng như góp phần phát triển kinh tế biển, văn hóa biển và bảo vệ môi trường biển Việt Nam. Ba là: Bài viết cảm nhận về biển, đảo; tình yêu đối với biển, đảo Tổ quốc Việt Nam. Bốn là: Bài viết đề cao sự hy sinh, không ngại khó, ngại khổ của các chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển… đang ngày đêm canh gác ngoài biển khơi của Tổ quốc. Năm là: Bài viết biểu dương những ngư dân có quá trình bám biển lâu dài, không quản gian lao, thậm chí hy sinh tính mạng, để ngoài nhiệm vụ làm kinh tế, họ còn là những cột mốc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc…

Tác phẩm dự thi gửi về Báo Người Lao Động phải chưa từng đăng bất kỳ trên báo, tạp chí nào hoặc trên mạng xã hội, được tính từ ngày phát động đến ngày 15-5-2021. Ban Tổ chức sẽ trao giải vào dịp kỷ niệm 2 năm chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển".

Báo Người Lao Động