Theo quyết định Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 1-12-2015, xăng E5 sẽ "bắt buộc" sử dụng rộng rãi cho các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên toàn quốc. Tuy nhiên quyết định này không thực hiện được vì người dân không chịu xài xăng sinh học.

Nay Chính phủ bắt buộc đến ngày 1-1-2018 phải thay thế hoàn toàn xăng RON 92 bằng xăng E5 và từ năm 2019 trở đi sẽ thay thế hoàn toàn bằng xăng E10 (pha 10% cồn).

Vì sao xăng E5 không hấp dẫn người tiêu dùng?

Có thể bắt buộc người tiêu dùng xài xăng E5?

Mỹ Uyên-Hải Lê-Vĩnh Hy