Hội nghị chính thức công bố nâng cấp hợp tác lên Quan hệ đối tác Mê Kông - Mỹ (MUSP) trên nền tảng những thành công của cơ chế Sáng kiến Hạ nguồn Mê Kông (LMI) được thành lập từ năm 2009, đặt nền móng cho việc phát huy tiềm năng của quan hệ đối tác, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển bền vững, thịnh vượng của khu vực trong giai đoạn mới.

Hội nghị khẳng định quan hệ hữu nghị tốt đẹp và những thành công của hợp tác giữa các nước Mê Kông và Mỹ trong các lĩnh vực quản lý bền vững tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai, y tế, giáo dục và kết nối khu vực.

Nâng cấp hợp tác lên Quan hệ đối tác Mê Kông - Mỹ - Ảnh 1.

Hội nghị Bộ trưởng Quan hệ đối tác Mê Kông - Mỹ lần thứ nhất vào ngày 11-9 . Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO

Trước những thách thức và cơ hội mà tiểu vùng Mê Kông đang đối mặt, Quan hệ đối tác Mê Kông - Mỹ cần hướng tới mục tiêu thúc đẩy hòa bình, ổn định, thịnh vượng tại khu vực, hỗ trợ việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững 2030 và Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

Các bộ trưởng khẳng định Quan hệ đối tác Mê Kông - Mỹ cần đề cao nguyên tắc ASEAN làm trung tâm, cởi mở, bình đẳng, đồng thuận, cùng có lợi, minh bạch, tôn trọng chủ quyền của các nước, không can thiệp, tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như quy định và luật pháp của các nước thành viên. Quan hệ sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực: kết nối kinh tế; quản lý bền vững nguồn nước, tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; an ninh phi truyền thống; phát triển nguồn nhân lực.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định cam kết của Việt Nam đối với hợp tác giữa các nước Mê Kông và Mỹ, nhấn mạnh Quan hệ đối tác Mê Kông - Mỹ có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển bền vững của tiểu vùng Mê Kông.

Tại hội nghị, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Mỹ sẽ dành 153,6 triệu USD cho các dự án hợp tác tại khu vực Mê Kông, trong đó có 55 triệu USD cho các dự án phòng chống tội phạm xuyên biên giới; 1,8 triệu USD hỗ trợ Ủy hội sông Mê Kông tăng cường chia sẻ dữ liệu nguồn nước phục vụ công tác hoạch định chính sách và một số dự án về quản lý thiên tai, tổ chức đối thoại chính sách nhiều bên về phát triển khu vực Mê Kông.

Dương Ngọc