Bài chòi Trung Bộ là loại hình nghệ thuật đa dạng kết hợp âm nhạc, thơ ca, diễn xuất, hội họa và văn học. Những người lưu giữ và thực hành nghệ thuật Bài chòi là các anh - chị Hiệu, những nghệ nhân biểu diễn Bài chòi đơn lẻ và những nghệ nhân làm thẻ bài.

Nghệ thuật Bài chòi là Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại - Ảnh 1.

Đoàn Việt Nam vui mừng khi UNESCO công nhận bài chòi là Di sản phi vật thể đại diện cho nhân loại. Ảnh: PHẠM CAO QUÝ

Hai di sản của Việt Nam là Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ và Hát Xoan Phú Thọ được xét tặng cuối cùng trong danh sách 35 hồ sơ đệ trình lên UNESCO lần này.

Y.Anh