Người dân TP HCM đội mưa thả hoa đăng

Quỳnh Trâm - Minh Diễm