Chủ tịch Vusta Đặng Vũ Minh cho biết trong giai đoạn 2015-2020, các liên hiệp hội địa phương và hội ngành thành viên đã thực hiện trên 2.300 đề tài/dự án, góp phần thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ hàng ngàn nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong hệ thống Vusta là tài sản quý báu của quốc gia. "Tất cả chúng ta sẽ là những viên gạch nhỏ hoặc những công trình đồ sộ để đóng góp xây dựng Tổ quốc" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhà khoa học là tài sản quý của quốc gia - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm của Tập đoàn GFS. Ảnh: QUANG HIẾU

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu phải đưa khoa học - công nghệ thực sự trở thành động lực quan trọng nhất trong phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, sức mạnh của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Vusta phải thực sự trở thành một bộ phận tham mưu tin cậy của Đảng, nhà nước, nhất là đối với công tác vận động, khơi dậy tinh thần cống hiến của đội ngũ trí thức trong và ngoài nước.

Đại hội đã bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 26 thành viên. Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, giữ chức Chủ tịch Vusta. Ông Phạm Quang Thao và Nguyễn Hồng Diên là Phó Chủ tịch, ông Nguyễn Quyết Chiến là Tổng Thư ký. Ông Đặng Vũ Minh được bầu là Chủ tịch danh dự Vusta.

Bên lề đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm công nghệ và vật liệu tiên tiến tại triển lãm khoa học - công nghệ, trong đó có sản phẩm của Tập đoàn GFS, doanh nghiệp đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Vusta nhằm đưa các nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam vào thực tiễn. Hiện doanh nghiệp này sở hữu, tích hợp trên 40 phát minh, sáng chế trong lĩnh vực xây dựng, đang triển khai Đề án ứng dụng công nghệ cao để sản xuất cấu kiện tiền chế tiên tiến, phục vụ các dự án nhà ở quy mô lớn, đô thị, khu nhà cho công nhân các khu công nghiệp.

Thế Dũng