Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên và quần chúng đã nghe ông Tô Đại Phong, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM, báo cáo viên cấp Trung ương giới thiệu chuyên đề trên.

Nhận diện thông tin độc trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Ông Tô Đại Phong, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TP, báo cáo viên cấp Trung ương, giới thiệu về chuyên đề

Hiện nay, các thế lực thù địch triệt để sử dụng internet, mạng xã hội để tuyên truyền các thông tin xấu, độc và các luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta, nhất là tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhận diện thông tin độc trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Đảng bộ bộ phận Báo Người Lao Động tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề chiều 22-12

Theo ông Tô Đại Phong, các thế lực chống phá sẽ xuyên tạc về khối đại đoàn kết thống nhất trong Đảng; thể chế nhà nước. Ngoài ra, các thế lực thù địch còn "đánh" vào kinh tế bằng những luận điệu sai trái về chế độ sở hữu toàn dân về đất đai; xuyên tạc về bản chất của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.

"Chúng ta phải bác bỏ các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc, sai sự thật đó bằng những tư duy, lý luận, thực tiễn và khoa học. Chúng ta sẽ tuyên truyền để hàng triệu người dân hiểu, không bị tấn công bởi những thông tin độc trên internet, mạng xã hội" - ông Tô Đại Phong nói.

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề, đảng viên, quần chúng đã nâng cao nhận thức, khả năng tự "đề kháng" của mình trước những quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc, sai sự thật trên internet, mạng xã hội.

Phan Anh; ảnh: Quang Liêm