Ngày 17-11, ông Nguyễn Vĩnh Quyền - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị - cho biết đơn vị vừa có báo cáo cung cấp thông tin quá trình hoạt động từ thiện của đoàn ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn huyện này sau khi tiến hành rà soát, kiểm tra.

Theo đó, đoàn của ca sĩ Thủy Tiên đã trao tiền hỗ trợ người dân ở huyện Hải Lăng trong 3 đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 31-10-2020, có 1.402 người trong danh sách, mỗi người được hỗ trợ 3 triệu đồng - tổng cộng tiền hỗ trợ là 4 tỉ 206 triệu đồng.

Đợt 2 vào ngày 5-11-2020, có 3.803 hộ trong danh sách được nhận quà, mỗi người được nhận 2 triệu đồng. Ngoài ra, tại thị trấn Diên Sanh, huyện này nắm thêm được khoảng 332 người không có trong danh sách nhưng cũng được phát tiền. Tổng số người được hỗ trợ theo xác định là khoảng 4.135, với tổng số tiền 8 tỉ 270 triệu đồng.

Nhiều bất ngờ trong báo cáo hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Ca sĩ Thủy Tiên trao tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng lũ lụt tại tỉnh Quảng Trị vào cuối năm 2020

Đợt 3 vào ngày 6-11-2020, tại xã Hải Định, có 1.454 người trong danh sách, đoàn của Thủy Tiên hỗ trợ 2 triệu đồng/người - tổng số tiền 2 tỉ 908 triệu đồng. 

Tại 13 xã còn lại của huyện, có 11.149 người trong danh sách được nhận tiền, mỗi người được nhận 1 triệu đồng. Ngoài ra, tại điểm trao quà ở xã Hải Quy, huyện Hải Lăng nắm thêm được khoảng 27 người không có trong danh sách nhưng cũng được phát tiền. Tổng số người được xác định khoảng 11.176, với số tiền hỗ trợ là 11 tỉ 176 triệu đồng

Theo báo cáo, tổng số tiền mà đoàn của ca sĩ Thủy Tiên trao trong 3 đợt tại huyện Hải Lăng là 26 tỉ 560 triệu đồng. Số tiền mà đoàn hỗ trợ thêm cho các hộ khó khăn và các hộ không có tên trong danh sách thì huyện này không xác định cụ thể được.

Đáng chú ý, báo cáo đã chỉ ra việc trao hỗ trợ của đoàn ca sĩ Thủy Tiên có nhiều điểm "không" như: không có ký nhận tiền hỗ trợ của người dân; không có tổ chức/đơn vị hỗ trợ, giám sát việc phát tiền của đoàn; không có thành phần đoàn hỗ trợ, giám sát trực tiếp tại các điểm cứu trợ; không kiểm đếm số tiền cứu trợ khi bắt đầu và kết thúc; không lập biên bản khi kết thúc đợt cứu trợ.

Trong khi đó, tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên đã trao cho 891 hộ dân số tiền 2 tỉ 673 triệu đồng. Theo lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Phong, ngoài những hộ trên, đoàn còn trao tiền cho một số hộ khác nhưng chỉ khoảng vài chục triệu đồng.

Như vậy, khoảng 19.000 hộ dân tại 2 huyện Hải Lăng và Triệu Phong được đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ với số tiền được 2 huyện này xác nhận là 29 tỉ 233 triệu đồng. Số tiền này thấp hơn so với số tiền "khoảng 33 tỉ 400 triệu đồng" trong "Biên bản xác nhận hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai" mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị xác nhận trước đó.

Theo lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên chỉ thông qua, không giao tiền cho đơn vị này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ hỗ trợ kết nối về địa phương. Sau đó, từ đề nghị của đoàn từ thiện, đơn vị này đã có biên bản xác nhận với nội dung đoàn ca sĩ Thủy Tiên đã hỗ trợ trực tiếp cho  gần 20.048 hộ dân ở 2 huyện Hải Lăng, Triệu Phong với tổng số tiền khoảng 33 tỉ 400 triệu đồng.

ĐỨC NGHĨA