Lý do là vì trước đó bà P. và 2 cán bộ khác có chuyến công tác ở Hà Nội và tiếp xúc với người từng tiếp xúc với bệnh nhân bị nhiễm Covid-19. Hiện, 2 cán bộ này cũng đã cách ly tại nhà.

Khi xong chuyến công tác tại Hà Nội, bà P. trở về địa phương và tiếp xúc với 37 người khác. Tất cả những người này hiện cũng đã thực hiện việc cách ly tại nhà.

Ngoài ra, sau chuyến công tác Hà Nội và đã tiếp xúc với một cán bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (người từng tiếp xúc với ca mắc Covid-19 thứ 21), ông N.V.B. - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang trở về dự cuộc họp với ông N.V.T. (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang) và 13 cán bộ khác. Vì thế, tất cả 15 cán bộ này đã thực hiện việc cách ly để theo dõi sức khỏe.

Hiện, sức khỏe của những cán bộ cách ly nêu trên vẫn bình thường.

Tâm Quân