Văn phòng UBND TP HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ lao động tự do, hộ nghèo, cận nghèo, hộ lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 (đợt 2).

Theo đó, lãnh đạo TP HCM thống nhất đối tượng được hỗ trợ đợt 3 gồm có người lao động mất việc, không có thu nhập, gặp khó khăn (không phân biệt người có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú) đang có mặt trên địa bàn phường, xã, thị trấn.

Đối tượng thứ 2 là người già, trẻ em là cha, mẹ, vợ, chồng, con (ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc) của người lao động bị mất việc đang có mặt tại phường, xã, thị trấn tại thời điểm khảo sát, lập danh sách cũng được xem xét hỗ trợ.

Nhóm đối tượng nào ở TP HCM được hỗ trợ sau ngày 15-9? - Ảnh 1.

Người lao động gặp khó khăn ở quận Bình Tân nhận quà hỗ trợ từ Trung tâm An sinh TP HCM; Ảnh: Nguyễn Phan

Việc lập danh sách chi tiết số người hỗ trợ sẽ dựa trên danh sách thực chi đợt 2 (hộ nghèo, cận nghèo, hộ lao động gặp khó khăn và lao động tự do) và các quận, huyện phải rà soát, bổ sung thêm.

Để đảm bảo tính chặt chẽ, không bỏ sót, không trùng lắp, không để lợi dụng chính sách cho mục đích cá nhân, Phó Chủ tịch UBND TP HCM đối với các trường hợp thuộc diện thường trú, tạm trú, UBND phường, xã, thị trấn phối hợp với Công an khu vực đối chiếu hồ sơ quản lý nhân khẩu, hộ khẩu hiện có, tổ chức kiểm tra, rà soát và hoàn thiện danh sách hỗ trợ.

Đối với các trường hợp lưu trú tạm thời, UBND phường, xã, thị trấn sẽ phải lập các tổ công tác bao gồm cán bộ phường/xã/thị trấn, công an khu vực, trưởng ban điều hành khu phố/ấp, tổ trưởng tổ dân phố đi đến từng khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, học sinh, sinh viên, xóm nghèo để rà soát, đối chiếu từ danh sách người dân đã đăng ký để lập danh sách chi tiết theo mẫu. Lưu ý không thống kê các trường hợp đã về quê hoặc đang sinh sống ở các địa phương khác.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan cũng chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn phải xây dựng kế hoạch hỗ trợ chi tiết ngay khi có chủ trương của TP, trong đó nêu rõ cách thức, tiến độ, đối tượng ưu tiên chi hỗ trợ đợt 3 và phải công khai, minh bạch danh sách tại địa phương và hệ thống quản lý an sinh xã hội.

Đợt hỗ trợ lần 3 sẽ ưu tiên giải quyết trước cho đối tượng bổ sung phát sinh mới trong đợt 3, người lao động đang sinh sống trong các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân.

Đồng thời, trong gói hỗ trợ đợt 3, Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn chủ động thẩm định, phê duyệt để bổ sung vào danh sách các trường hợp phát sinh ngoài danh sách được duyệt để nhanh chóng chi hỗ trợ.

Danh sách của đợt hỗ trợ lần 3 dự kiến sẽ được tổng hợp để tích hợp vào với phần mềm quản lý dân cư của Bộ Công an. Việc tích hợp được thực hiện theo nguyên tắc: phường, xã, thị trấn hoàn tất danh sách chi hỗ trợ đến đâu thì gửi cho Sở Lao động - Thương binh và xã hội TP HCM đưa lên hệ thống, để từ đó làm cơ sở tham mưu cho đợt hỗ trợ lần 3 sau ngày 15-9.

Về tình hình chi hỗ trợ đợt 2, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan yêu cầu UBND một số quận, huyện đang chậm trễ trong việc rà soát, lập danh sách và chi hỗ trợ phải khẩn trương thẩm định, phê duyệt danh sách do phường, xã đề xuất.

Đồng thời yêu cầu UBND phường, xã, thị trấn phải cử cán bộ phối hợp với lực lượng công an, quân sự đi đến từng địa bàn để chi tiền hỗ trợ, phát kịp thời các gói an sinh cứu trợ, gạo (nếu có) để an dân.

Địa phương phải giải quyết dứt điểm các phản ảnh, kiến nghị của người dân với các gói hỗ trợ, tránh tình trạng người dân bức xúc, bức bách, tập trung đông người…

Phan Anh