[Infographic] Những hoạt động nào ở TP HCM tiếp tục được nới lỏng? - Ảnh 1.
Anh Thanh