Những phát ngôn khó chịu ở Quốc hội - Ảnh 1.

Vương Fương Anh - Song Hy