Ngày 1-6, Ủy ban bầu cử các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam đã có thông báo kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gửi các cơ quan thông tấn báo chí.

Ninh Bình bầu thiếu 32 đại biểu HĐND cấp xã, Hà Nam thiếu 59 đại biểu - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: Báo Ninh Bình

Theo thông báo, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã diễn ra thành công tốt đẹp. Toàn tỉnh Ninh Bình có 715.056 cử tri tham gia bỏ phiếu (đạt tỉ lệ 99,57%). Đây là kỳ bầu cử có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất từ trước đến nay.

Cử tri Ninh Bình đã bầu đủ 50 đại biểu HĐND tỉnh (đại biểu có tỉ lệ phiếu bầu cao nhất là 98,43%; thấp nhất là 79,11%); đã bầu đủ 260 đại biểu HĐND cấp huyện và bầu được 3.391 đại biểu HĐND cấp xã (thiếu 32 đại biểu HĐND cấp xã so với tổng số lượng đại biểu được bầu).

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Bình, địa phương không có đơn vị bầu cử nào phải bầu cử lại, bầu cử thêm.

Ninh Bình bầu thiếu 32 đại biểu HĐND cấp xã, Hà Nam thiếu 59 đại biểu - Ảnh 2.

Cử tri Ninh Bình đi bỏ phiếu

Bà Bùi Mai Hoa, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng tiểu ban bầu cử tỉnh Ninh Bình, cho biết công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Ninh Bình triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng các bước, quy trình, lịch trình với tinh thần dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật và đã thành công tốt đẹp.

Theo bà Bùi Mai Hoa, thành công của cuộc bầu cử cho thấy nhận thức, ý thức trách nhiệm cao của các tầng lớp nhân dân Ninh Bình đối với cuộc bầu cử, đã phát huy và thực hiện tốt trách nhiệm, quyền làm chủ, nghĩa vụ của mình trong việc sáng suốt lựa chọn đại biểu đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp, góp phần thiết thực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Hà Nam phải bầu thêm 8 đại biểu HĐND cấp xã

Còn tỉnh Hà Nam có 777 khu vực bỏ phiếu với tổng số 650.282 cử tri; toàn tỉnh có 646.898 cử tri đi bầu (đạt 99,47%), trong đó huyện Kim Bảng có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất đạt 99,96%, thấp nhất là huyện Bình Lục đạt 99,02%; 604/777 khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%; 6 cơ sở cách ly y tế tập trung và khu cách ly tại các cơ sở y tế, khu vực cách ly, phong tỏa cử tri đi bầu đạt 100%.

Ninh Bình bầu thiếu 32 đại biểu HĐND cấp xã, Hà Nam thiếu 59 đại biểu - Ảnh 3.

Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Nam dùng hòm phiếu lưu động giúp người dân trong vùng cách ly phòng chống dịch Covid-19 có thể dễ dàng thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình

Hà Nam đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa XV, 50 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; 201 đại biểu HĐND cấp huyện; không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại. Số đại biểu trúng cử HĐND xã là 2.649/2.708 đại biểu (thiếu 59 đại biểu). Theo quy định của Luật Bầu cử, Hà Nam có 4 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã phải bầu thêm 8 đại biểu, do số người trúng cử chưa đủ 2/3 số lượng đại biểu tại 1 đơn vị bầu cử. Các đơn vị đã tiến hành bầu thêm vào ngày 31-5.

Tuấn Minh