Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 39-KH/TU (Kế hoạch 39) thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ (Kết luận 01) ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ (Chỉ thị 05) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tập trung 4 nhóm nội dung

Theo đó, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, người dân cần đổi mới, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác một cách thiết thực, hiệu quả.

Nỗ lực đưa chủ trương vào đời sống - Ảnh 1.

Lực lượng đoàn viên thanh niên huyện Đan Phượng (Hà Nội) nấu cơm hỗ trợ các lực lượng tham gia phòng chống dịch trên địa bàn

Bà Bùi Huyền Mai, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, cho biết mục đích quan trọng của Kế hoạch 39 là làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thủ đô nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản trong Kết luận 01 của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân thủ đô...

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng đã có hướng dẫn về thực hiện một số nội dung Kế hoạch 39, tập trung vào 4 nhóm nội dung, gồm: Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa và người Hà Nội thanh lịch, văn minh; công tác sơ kết, đánh giá kết quả hằng năm, tổng kết toàn khóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nỗ lực đưa chủ trương vào đời sống - Ảnh 2.
Nỗ lực đưa chủ trương vào đời sống - Ảnh 3.

Cán bộ Hội Phụ nữ ở xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội) hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản trong đợt dịch

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội - ông Đinh Tiến Dũng - cho biết theo đánh giá của Trung ương, Đảng bộ TP Hà Nội là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước với nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện rõ nét qua kết quả của các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phong trào xây dựng nông thôn mới, giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội. Những việc làm thiết thực và kết quả cụ thể thời gian qua đã minh chứng rõ nét trong việc thực hiện Chỉ thị 05.

Ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, tiếp tục khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung rất quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ TP Hà Nội thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

Vận dụng sáng tạo vào thực tiễn

Đưa Chỉ thị 05 vào thực tiễn, ông Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Quận ủy Hà Đông, cho rằng việc kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa bàn cơ sở đã tạo được sự đồng lòng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, các tổ chức cơ sở Đảng đã thực hiện tốt hơn công tác phê bình và tự phê bình, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu... Nhờ đó đã góp phần cảnh tỉnh, răn đe đối tượng có tư tưởng, biểu hiện tiêu cực, sai trái, đồng thời khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động, nêu gương vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân.

Còn theo ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn đã từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Thực tế cho thấy học tập và làm theo Bác đã góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Điển hình, trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác được các tổ chức Đảng vận dụng có hiệu quả với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" và "nói đi đôi với làm". Từ đây tạo mối quan hệ, gắn bó chặt chẽ hơn giữa Đảng với nhân dân. Đây là bài học để thời gian tới huyện tiếp tục đổi mới, đột phá trong việc học tập và làm theo Bác.

Trong khi đó, thực hiện Chỉ thị 05, thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực với nhiều mô hình, cách làm hay, lan tỏa sâu rộng trong mọi hội viên phụ nữ về lối sống đẹp, việc làm ý nghĩa.

Bà Lê Kim An, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội, cho biết việc thực hiện Chỉ thị 05 đã được các cấp hội triển khai sâu rộng, gắn kết chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, nổi bật là nội dung thực hành tiết kiệm. Chỉ trong giai đoạn 2016 - 2021, phụ nữ các cấp của thành phố đã tiết kiệm được hơn 50 tỉ đồng, trích hơn 15 tỉ đồng để trao tặng gần 102 tấn gạo, 4.033 sổ tiết kiệm, 652 xe đạp và xây dựng, sửa chữa 440 mái ấm tình thương, giúp đỡ gần 40.000 phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

Hiện thực hóa mong ước của Bác

Từ những kết quả nổi bật đạt được trong 5 năm qua, ông Đinh Tiến Dũng khẳng định Hà Nội xác định tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận 01 với các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, xây dựng Đảng bộ thành phố gương mẫu, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết tốt đơn, thư khiếu nại, tố cáo; đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng công tác đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hằng năm. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy Đảng; phát hiện sớm, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; kết hợp chặt chẽ giữa "xây và chống, trong đó lấy xây là chính".

"Việc nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu sẽ góp phần hiện thực hóa mong ước của Bác Hồ kính yêu đối với sự nghiệp xây dựng thủ đô của chúng ta ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại" - ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Bạch Huy Thanh