Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi đến dự và chỉ đạo đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, TP Bến Tre đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng TP Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại 2, đạt chuẩn thành phố văn minh đô thị, đạt chuẩn thành phố nông thôn mới. Kết quả trên đã tạo động lực để Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân tiếp tục xây dựng TP Bến Tre phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại. Hầu hết các chỉ tiêu của Nghị quyết đều đạt và vượt với 41/46 chỉ tiêu.

Ông Nguyễn Văn Tuấn tái đắc cử Bí thư Thành ủy Bến Tre - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: Hoàng Trung)

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ qua, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, phát triển đa dạng về loại hình, quy mô, chuyển dịch đúng hướng; tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ gắn với du lịch, góp phần tăng thu ngân sách…

Nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển đô thị khá nhanh giúp cho diện mạo đô thị Bến Tre ngày càng khang trang, hiện đại.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí với những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp 5 năm 2015-2020 đã nêu trong báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa IX trình tại đại hội. Đồng thời, thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX; các báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức đảng các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng

Đại hội Đảng bộ TP Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu như nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân. Huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị. Nâng chất thành phố văn minh đô thị; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt là xây dựng TP Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại 1 vào năm 2030.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 40 người. Ông Nguyễn Văn Tuấn tái đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy. Đại hội cũng bầu 32 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre.

M. SƠN