Bộ Chính trị quyết định ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 - thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư và Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương để tiếp tục chữa bệnh dài hạn.

Bộ Chính trị quyết định ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương, thành viên Thường trực Ban Bí thư - giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Lý luận trung ương - giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Trần Quốc Vượng giữ chức Thường trực Ban Bí thư - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Vượng và ông Nguyễn Xuân ThắngẢnh: TTXVN

Ông Trần Quốc Vượng sinh ngày 5-2-1953; quê quán: xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ông từng giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND Tối cao, Bí thư Ban Cán sự Đảng VKSND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 5-2013, tại hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), ông Trần Quốc Vượng được bầu bổ sung vào Ban Bí thư. Tháng 1-2016, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ông được bầu vào Bộ Chính trị. Tại phiên họp ngày 28-7-2017, Bộ Chính trị đã quyết định phân công ông Trần Quốc Vượng tham gia Thường trực Ban Bí thư từ ngày 1-8-2017, trong thời gian ông Đinh Thế Huynh điều trị bệnh.

Ông Nguyễn Xuân Thắng sinh ngày 18-2-1957, tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, có học hàm giáo sư; học vị tiến sĩ kinh tế. Ông Thắng từng làm Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam). Từ tháng 4-2016, ông giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Xuân Thắng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, XII. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (10-2017), ông được bầu bổ sung vào Ban Bí thư khóa XII.


D.Ngọc