Ngày 30-6, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã khai mạc để bầu Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó chủ tịch UBND tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân.

Ông Trần Thắng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng tặng hoa chúc mừng các lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, ông Trần Hải Châu - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Công Huấn - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình; ông Hoàng Xuân Tân - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh Quảng Bình cũng bầu các chức danh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND tỉnh; quyết định số lượng thành viên các Ban của HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Trần Thắng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng tặng hoa chúc mừng các lãnh đạo UBND tỉnh và thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Cũng tại kỳ họp, ông Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, cũng đã được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các ông Đoàn Ngọc Lâm - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Bình; Hồ An Phong - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Mạnh Hùng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ trước, đều tái đắc cử. Kỳ họp cũng đã hoàn thành việc bầu các chức danh ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 21 thành viên.

HOÀNG PHÚC