Phát triển hệ thống lưới điện là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển KT-XH. Hiểu được tầm quan trọng đó, đầu tư, xây dựng lưới điện luôn là một nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động sản xuất, kinh doanh PC Quảng Ngãi. Đặc biệt, sau khi tiếp nhận lưới điện nông thôn với khối lượng lớn, ở 65/66 xã, PC Quảng Ngãi đã nỗ lực cải tạo, đầu tư xây dựng mới để "rút ngắn khoảng cách" giữa lưới điện thành thị và nông thôn. Đồng bộ hạ tầng lưới điện sẽ tạo động lực, là cơ sở để các địa phương trong tỉnh phát triển đồng đều.

PC Quảng Ngãi: Đầu tư đồng bộ hạ tầng lưới điện - Ảnh 1.

Thi công đường dây lưới điện tại huyện Minh Long, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

Hiện số đầu tư công trình nói chung và cải tạo lưới điện mất an toàn nói riêng cho năm sau luôn cao hơn năm trước. Việc triển khai thi công cũng được tính toán cân nhắc thật kỹ nhằm hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt. Các công trình cũng góp phần nâng độ cao dây dẫn, tạo khoảng cách an toàn cho hành lang tuyến. Đảm bảo hàng lang tuyến an toàn là vừa giải pháp quan trọng để cấp điện liên tục, không gây tổn hại lưới và bảo vệ tính mạng con người.

Ông Lê Hoàng Anh Dũng, Giám đốc PC Quảng Ngãi, cho biết những năm qua, PC Quảng Ngãi luôn đầu tư mới, cải tạo và nâng cấp lưới điện. "Mỗi năm, PC Quảng Ngãi đều dành nguồn vốn hơn 100 tỉ đồng để đầu tư xây dựng mới và cải tạo lưới điện. Riêng năm 2021, theo kế hoạch sẽ thực hiện đầu tư xây dựng hơn 50 công trình, với tổng kế hoạch vốn hơn 150 tỉ đồng", ông Dũng cho biết.

T.Trực