"Điều cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề chiến lược con người. Xây dựng con người, xây dựng đội ngũ cán bộ cầm quyền đúng phẩm chất cộng sản là cái gốc bảo đảm cho sự bền vững của chế độ "của dân, do dân, vì dân" - đây là ý kiến của ông Nguyễn Trọng Xuất, nguyên Tổng Thư ký công trình Lịch sử Nam Bộ kháng chiến.

Cây phải có gốc

Theo ông Nguyễn Trọng Xuất, Bác Hồ nói về phẩm chất người cộng sản một cách rất giản đơn là: "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư". Bác nói: "Đó là đạo đức cách mạng. Đạo đức đó không phải là đạo đức thủ cựu. Nó là đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, nó không phải vì danh vọng của cá nhân, mà vì lợi ích của Đảng, của dân tộc, của loài người".

Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là nối tiếp và phát triển các giá trị tinh thần truyền thống dân tộc có từ ngàn xưa. "Chúng ta xây dựng con người Việt Nam hôm nay trên cơ sở các phẩm chất Bác nêu trong Di chúc, chính là tạo nhân tố gốc của chế độ ta" - ông Xuất nói.

Cũng theo ông Xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Cũng như sông, phải có nguồn mới có nước; không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không thể lãnh đạo được nhân dân. Vì cuộc giải phóng dân tộc, giải phóng loài người là một công việc to tát, mà mình lại không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì còn làm nổi việc gì?".

Phẩm chất cộng sản là cái gốc - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM, trao bằng khen cho gương điển hình học tập vào làm theo tấm gương Hồ Chí MinhẢnh: Hoàng Triều

Khi tổng kết về những thành tựu của TP HCM qua những năm gần đây, Trung ương Đảng đánh giá Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM đã quán triệt, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện; khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của thành phố đối với cả nước.

Mặt khác, trung ương cũng chỉ ra những tồn tại lớn của TP như tổ chức thực hiện nghị quyết của Thành ủy và chính quyền TP còn chậm, chưa tạo được bước đột phá phát huy tiềm năng, lợi thế cho sự phát triển của TP. Chủ trương cho thí điểm các giải pháp và chính sách phù hợp với đặc thù của TP tuy đã được triển khai bước đầu nhưng chưa được quan tâm đúng mức, thiếu tính đột phá, kết quả chưa rõ nét.

Quyết liệt chống tham nhũng

Ông Nguyễn Trọng Xuất cho biết tại TP HCM, những sai phạm trong quản lý đất công, vấn đề làm sai quy hoạch Thủ Thiêm… gây bức xúc trong nhân dân và đã được thanh tra. TP đang cùng cả nước kiên quyết phòng chống tham nhũng.

"Nghiêm khắc thi hành kỷ luật cán bộ là đau lòng, nhưng không thể khác được" - ông Xuất nhận xét và cho biết trong 50 năm qua, TP HCM đã "vì cả nước, cùng cả nước", đã thực hiện tốt lời dạy của Bác trong Di chúc. Đồng thời, TP cũng nghiêm túc khẳng định quyết tâm làm trong sạch đội ngũ cán bộ - nhân tố gốc của chế độ, tiến hành tốt hơn nữa "chiến lược xây dựng con người cộng sản", để thực hiện nguyện ước của Bác. 

Tìm thấy những điều tâm đắc nhất

"Nửa thế kỷ trôi qua nhưng những dòng tâm huyết Bác để lại trong Di chúc vẫn khắc họa sâu trong chúng ta những nhận thức, tình cảm không gì có thể mô tả hết được. Di chúc đã truyền cho nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân TP HCM nói riêng, ý chí sắt đá của một dân tộc kiên cường không đầu hàng khó khăn, kể cả trong những năm kháng chiến khốc liệt chống Mỹ cứu nước và những ngày sau giải phóng 30-4-1975. Những câu chữ súc tích trong Di chúc hàm chứa cả một nhân sinh quan tuyệt vời" - ông Nguyễn Trọng Xuất nói.

Trường Hoàng