Phú Yên: Cảnh cáo Chủ tịch huyện vì liên quan đất đai - Ảnh 1.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên thông báo về hình thức kỷ luật ông Thành

Theo quyết định của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, ông Thành đã thiếu trách nhiệm nêu gương trong việc lập các thủ tục chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của con ruột ông không đúng đối tượng quy định pháp luật. 

Ngoài ra, ông Thành còn cho phép em vợ nuôi chim yến không đúng trình tự, thủ tục, quy hoạch vùng nuôi; thiếu trách nhiệm của người đứng đầu để cấp phó chuyển mục đích sử dụng dụng đất nhiều trường hợp không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó có con ruột của ông. 

Ông Thành còn thiếu kiên quyết trong chỉ đạo xử lý vi phạm về đất đai của 1 người khác trong huyện.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cho rằng sai phạm của ông Thành là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến úy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan nơi công tác. Vì vậy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã xem xét thi hành kỷ luật ông Thành bằng hình thức cảnh cáo trong Đảng.

Hồng Ánh