Cụ thể, UBND quận 1, TP HCM yêu cầu Trưởng phòng Kinh tế quận 1 chỉ đạo Đoàn kiểm tra, kiểm soát thị trường quận 1 phối hợp với Chi Cục thuế quận 1, UBND 10 phường và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định về đăng ký kinh doanh; quy định về giá và niêm yết giá dịch vụ trông giữ xe; quy định hóa đơn, chứng từ và thực hiện nghĩa vụ thuế của các cơ sở kinh doanh dịch vụ giữ xe trên địa bàn quận 1.

Đối với các cơ sở trông giữ xe có quy mô lớn, Đoàn kiểm tra, kiểm soát thị trường quận 1 phối hợp với khối quản lý đô thị kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy, an toàn điện và vệ sinh môi trường.

Năm 2017, Đoàn kiểm tra, kiểm soát thị trường quận 1 phối hợp với UBND 10 phường đã kiểm tra 121 cơ sở kinh doanh dịch vụ trong giữ xe về giá, niêm yết giá dịch vụ trông giữ xe và công tác phòng cháy chữa cháy.

Lãnh đạo UBND quận 1 cũng yêu cầu định kỳ ngày 25 hàng tháng các đơn vị phải báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về Phòng Kinh tế quận 1 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo UBND quận.

Hiện nay, giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn TP được thực hiện theo Quyết định 6888 ngày 30-12-2016 của UBND TP.

Ph.Anh