Ngày 1-11, Tỉnh ủy Quảng Bình đã ra thông báo kỷ luật đối với ông Đinh Hữu Niên, Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa về việc trong quá trình công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình đã có nhiều khuyết điểm, vi phạm gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện.

Trước đó, ngày 31-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tiến hành hội nghị lần thứ 37 do ông Hoàng Đăng Quang – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình chủ trì, đã có kết luận của Ban Kiểm tra đối với các sai phạm của ông Đinh Hữu Niên trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa.

Quảng Bình: Kiểm điểm, kỷ luật hàng loạt lãnh đạo của huyện Minh Hóa - Ảnh 1.

Trụ sở UBND huyện Minh Hóa nơi hàng loạt lãnh đạo bị kỷ luật

Theo đó, trong thời gian đương chức, ông Đinh Hữu Niên đã có nhiều vi phạm, gồm: Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp, ký hợp đồng lao động đối với giáo viên trái quy định. Ban hành kế toán tuyển dụng viên chức vào vị trí kế toán Văn phòng HĐND và UBND huyện; chấm dứt hợp đồng lao động đối với nhân viên y tế Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện và ký hợp đồng lao động đối với người vừa mới sinh con hơn 1 tháng không đúng quy định. Chậm chuyển đổi vị trí công tác đối với một số trường hợp.

Là người đứng đầu Hội đồng xét tuyển đặc cách viên chức các phòng ban, đơn vị sự nghiệp, ông Đinh Hữu Niên đã đặc cách xét tuyển đối với ông Nguyễn Đức Tấn vào viên chức kế toán Văn phòng HĐND và UBND huyện khi chưa đủ điều kiện. Thiếu kiểm tra để cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) huyện nhận giống cây không đúng chủng loại để cung cấp cho người dân và thực hiện không đúng mô hình trồng rừng gỗ lớn được phê duyệt.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm gây bức xúc và dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn huyện, làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng và cá nhân ông Đinh Hữu Niên nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình thống nhất với quyết định của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách và chuyển công tác đối với ông Đinh Hữu Niên.

Ngoài ra, Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa kiểm điểm nghiêm túc, có hình thức kỷ luật và chuyển công tác khác đối với Trưởng phòng Nội vụ huyện; Trưởng phòng NN-PTNT huyện, kiểm điểm nghiêm túc đối với 2 Phó chủ tịch UBND huyện; Trưởng phòng LĐ-TB-XH huyện; Phó trưởng phòng NN-PTNT huyện. Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng ủy Cơ quan UBND huyện kiểm điểm nghiêm túc, có hình thức kỷ luật đối với ông Đinh Minh Thông, cán bộ Phòng NN-PTNT huyện.

UBND huyện sẽ kiểm điểm trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2016; kiểm điểm nghiêm túc đối với tập thể lãnh đạo Phòng Nội vụ và Phòng NN-PTNT huyện.

M. Tuấn