Ngày 25-3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này, vừa ký quyết định Ban hành Đề án thí điểm thành lập Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Tổng đài 1022 Quảng Nam).

Theo kế hoạch, trong tháng 4-2021, Tổng đài 1022 Quảng Nam chính thức đi vào hoạt động. Sau một năm sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Quảng Nam lập tổng đài để người dân phản ánh hành vi sách nhiễu, phiền hà… - Ảnh 1.

Quảng Nam ban hành đề án thí điểm thành lập tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 để hỗ trợ người dân, DN

Tổng đài 1022 Quảng Nam có nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý, trả lời thông tin của người dân, doanh nghiệp (DN) có liên quan đến quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh (cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết, thành phần hồ sơ, cơ quan xử lý, thời hạn giải quyết, mức phí, lệ phí, các lưu ý liên quan); hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia; tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ; các phản ánh, kiến nghị, góp ý về thủ tục hành chính; đăng ký thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà qua đường bưu chính công ích.

Tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh sự vướng mắc, không phù hợp, đồng bộ, thống nhất của quy định hành chính, thủ tục hành chính so với thực tế; các hành vi chậm trễ, sách nhiễu, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức; góp ý, đề xuất giải pháp, sáng kiến về các quy định hành chính, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, DN; các vấn đề về kinh tế - xã hội, dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích; khắc phục sự cố hạ tầng kỹ thuật; các chủ trương, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh, về các khu công nghiệp; thông tin về du lịch; các sự kiện đặc biệt của tỉnh…

Có thể tiếp nhận cùng lúc 100 cuộc gọi

Tổng đài 1022 Quảng Nam là hệ thống giao tiếp đa kênh, có khả năng tiếp nhận nhiều cuộc gọi đồng thời và có khả năng mở rộng lên đến 100 cuộc gọi đồng thời; tích hợp đa dịch vụ. Người dân, DN có thể góp ý, phản ánh thông tin bằng nhiều hình thức: Gọi đến số đường dây nóng 1022, gửi thư điện tử, live chat, gửi tin nhắn qua Zalo, Facebook...

Tr.Thường