Nhấn mạnh thành công của Việt Nam trong suốt quá trình tham gia APEC là cam kết và luôn thực hiện, ông Bùi Thanh Sơn khẳng định tại hội nghị lần này, với tư cách nước chủ nhà APEC, trong các đề xuất, sáng kiến, Việt Nam đều tính đến khả năng thực hiện, ưu tiên sát sườn của tất cả các thành viên. Chẳng hạn, sáng kiến Việt Nam phối hợp với Nhật Bản xây dựng bộ thông lệ điển hình về phát triển công nghiệp hỗ trợ đã thể hiện sự thiết thực và được tất cả thành viên ủng hộ. Ngoài sáng kiến này, Hội nghị SOM 3 cũng thông qua các văn bản định hướng trong các lĩnh vực hợp tác chuyên ngành, gồm: Khuôn khổ tạo thuận lợi thương mại điện tử qua biên giới, Khuôn khổ giám sát đối với Chương trình hành động khung kết nối cung ứng (SCFAP II) và nhất trí sẽ báo cáo các kết quả này lên các nhà lãnh đạo APEC.

Sáng kiến của Việt Nam sát sườn các thành viên APEC - Ảnh 1.

Hội nghị SOM 3 cuối cùng trước khi bước vào tuần lễ cấp cao vào tháng 11 tới tại Đà Nẵng Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Với gần 80 hoạt động kéo dài trong 13 ngày và khoảng 3.000 đại biểu tham dự, Hội nghị SOM 3 và các cuộc họp liên quan là hội nghị quan chức cao cấp APEC có quy mô lớn nhất của Năm APEC Việt Nam 2017.

T.Hằng