Sáng 16-10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần XI đã thông qua kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó, ông Trần Đức Quận đã được đắc cử vào chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Ông Trần Đức Quận tân Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng 53 tuổi - Ảnh 1.

Ông Trần Đức Quận, tân Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng cũng đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đại biểu. Ông Trần Văn Hiệp và ông Trần Đình Văn được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, ông Trần Đức Quận từng giữ các chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn, Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai, Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt, Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Ông Trần Đức Quận tân Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng 53 tuổi - Ảnh 2.

Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội.

Đình Thi