Sáng 15-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tiến hành. Ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - dự và chỉ đạo Đại hội. Đến dự Đại hội còn có ông Võ Văn Phuông – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tây Ninh: Khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 1.

Ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội lần này có 350 đại biểu, đại diện gần 37.000 đảng viên trực thuộc 13 tổ chức Đảng cơ sở tại Tây Ninh. Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh có chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát huy truyền thống cách mạng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên, tiềm năng, lợi thế tạo đột phá về kinh tế - xã hội đưa Tây Ninh trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030".

Tây Ninh: Khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 2.

Dự kiến Đại hội sẽ diễn ra đến hết ngày 16-10.

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Đại hội lần này cần đánh giá sâu sắc và đầy đủ hơn những thành tựu đã đạt được, những mặt còn hạn chế, yếu kém; cùng với phát triển kinh tế, phải đồng thời quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, các chính sách về tôn giáo, dân tộc.

Tin-ảnh:T.Đồng