Theo thỏa thuận, ngoài phối hợp lập danh sách các tổ chức CĐ do LĐLĐ tỉnh quản lý để triển khai thực hiện thu, chuyển kinh phí CĐ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Tây Ninh sẽ còn cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho đoàn viên, người lao động trong tỉnh như: Vay vốn phục vụ nhu cầu sản xuất - kinh doanh, đời sống, quỹ lương, thấu chi; chi trả lương vào tài khoản tiền gửi cho đoàn viên, người lao động, các dịch vụ thẻ (thẻ ATM, thẻ tín dụng), các sản phẩm dịch vụ khác. Hằng năm, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Tây Ninh sẽ tài trợ một khoản kinh phí để phối hợp triển khai các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn.

Tây Ninh: Hợp tác nâng phúc lợi đoàn viên - Ảnh 1.

Đại diện hai đơn vị tại lễ ký kết Ảnh: THÀNH NHÂN

Dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Tây Ninh đã tài trợ 100 triệu đồng cho LĐLĐ tỉnh thực hiện chương trình an sinh xã hội cho đoàn viên, CNVC-LĐ.

H.Lê