Ngày 10-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp báo cáo, giải trình một số vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ và trả lời chất vấn của các đại biểu (ĐB) Quốc hội.

Thủ tướng trả lời chất vấn về văn hoá từ chức - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn

Về vấn đề thu hút tạo nguồn lực trọng dụng nhân tài, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây là vấn đề rất quan trọng trong công tác cán bộ. Chính phủ đã xây dựng đề án thí điểm đổi mới ở cách lựa chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng trình Bộ Chính trị.

"Qua đó, đến nay đổi mới 14 cơ quan và 22 địa phương. Đây là việc rất cần thiết, tôi tin rằng các cơ quan chức năng, các cấp có thẩm quyền quyết định vấn đề này trên tinh thần có tiêu chí để thực hiện chức trách được giao là thu hút được nhiều nhân tài cho đất nước. Một câu hỏi lớn là làm sao để người có tài đức phải được sử dụng, tạo điều kiện đưa vào biên chế, cân nhắc, đề bạt chức vụ"- Thủ tướng nêu rõ.

Theo Thủ tướng, nhân tài không chỉ nhất thiết làm trong cơ quan Đảng, Nhà nước, nhân tài có thể làm trong doanh nghiệp tư nhân thu hút đầu tư của nước ngoài. Tuy nhiên, trong khối nhà nước phải thu hút nhiều người tài trong quản trị đất nước có quy mô dân số gần 100 triệu người dân.

Trả lời đối với văn hoá từ chức cán bộ công chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Luật Cán bộ công chức đã quy định rất rõ vấn đề từ chức, đó là cán bộ công chức lãnh đạo quản lý không đủ năng lực, không đủ uy tín theo yêu cầu nghiệp vụ thì được thôi chức vụ. Quyết định 1847 của Thủ tướng cũng nêu rõ cán bộ công chức, viên chức, lãnh đạo chủ động xin từ chức khi thấy bản thân hạn chế về năng lực, uy tín.

"Để có văn hoá từ chức trong cán bộ công chức, viên chức cần phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần gương mẫu trước nhân dân, Đảng và Nhà nước"- Thủ tướng nêu rõ.

Nhóm PV