Ngày 22-12, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã dự Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ ba, khóa IX. Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã khát quát về tình hình đất nước trong năm 2020 với nhiều kết quả tích cực trong bối cảnh dịch Covid-19 và thiên tai liên tiếp xảy ra.

Theo ông Trần Quốc Vượng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với tinh thần quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, chúng ta vừa tập trung phòng, chống dịch covid-19, vừa khắc phục thiên tai và phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

Thường trực Ban Bí thư: Phát huy vai trò của nhân dân trong phòng chống tham nhũng - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ ba, khóa IX - Ảnh: Quang Vinh

Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao những đóng góp quan trọng của MTTQ Việt Nam trong những thành tựu, kết quả mà đất nước đã đạt được. Trong đó có việc Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động, tích cực tổ chức, vận động, giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó là các hoạt động vì người nghèo, cứu trợ nhân dân các địa phương vùng lũ đã rất kịp thời.

Ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh trong năm 2020, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là việc giám sát việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, về công tác cán bộ...

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng từ việc nắm bắt này, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân và cử tri cả nước tại mỗi kỳ họp Quốc hội được dư luận nhân dân đồng tình, đánh giá cao; phản ánh trực diện, đầy đủ, sâu sắc những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, đồng thời có những đề xuất kiến nghị thẳng thắn, phù hợp, gắn với theo dõi việc tiếp thu, giải quyết các công việc của các cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, hệ thống MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường nắm tình hình nhân dân trong quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng...

Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến khó lường, năm 2021 cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và MTTQ các cấp quan tâm thực hiện tốt một số nội dung, trong đó có việc triển khai, tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng XIII; trên cơ sở đó tập trung xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Ông Trần Quốc Vượng cũng đề nghị MTTQ cần có kế hoạch cụ thể, tham gia cùng các cấp, các ngành tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị MTTQ tiếp tục thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Tích cực, chủ động hơn trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường đồng thuận xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp nhân dân nhận thức và thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động, cơ hội chính trị phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngoài ra, MTTQ các cấp cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Mỗi cán bộ Mặt trận phải tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động; năng động, sáng tạo, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, có bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân.

Minh Chiến