Tính đến ngày 17-9, hệ thống Ngân hàng CSXH đã phê duyệt 746 hồ sơ đề nghị vay vốn của người sử dụng lao động (NSDLĐ) với số tiền hơn 392 tỉ đồng để trả lương cho 112.397 người lao động (NLĐ); đã giải ngân 382 tỉ đồng cho 730 NSDLĐ để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 109.373 lượt NLĐ tại 63 tỉnh, thành.

Theo quy định tại khoản 11, mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP và điều 38 chương X, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, NSDLĐ được vay vốn tại Ngân hàng CSXH với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc hoặc trả lương phục hồi sản xuất cho NLĐ khi có đủ các điều kiện.

Tiếp tục cho doanh nghiệp vay hỗ trợ trả lương ngừng việc - Ảnh 1.

Du lịch là một trong những lĩnh vực doanh nghiệp thuộc diện được vay vốn để trả lương cho người lao động

Đối với NSDLĐ vay vốn trả lương ngừng việc cho NLĐ: Có NLĐ làm việc theo hợp đồng đang tham gia BHXH bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm NLĐ ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-3-2022…

Với DN các lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất - kinh doanh: Có NLĐ làm việc theo hợp đồng đang tham gia BHXH bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn. Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất - kinh doanh… Các trường hợp vay vốn phải không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng ở thời điểm đề nghị vay vốn.

Những trường hợp đủ các điều kiện, DN nộp hồ sơ vay vốn trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia đến Ngân hàng CSXH nơi khách hàng đóng trụ sở (đối với DN, tổ chức, hợp tác xã) hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân).

Tiếp tục cho doanh nghiệp vay hỗ trợ trả lương ngừng việc - Ảnh 2.
Tin-ảnh: T.Phương