Thời điểm đề xuất kết thúc đề án nêu trên vào ngày 2-1-2021, tương ứng với thời điểm kết thúc Hợp đồng 1051 ngày 24-11-2017 được ký kết giữa Trung tâm Quản lý giao thông công cộng và Công ty TNHH Koa-Sha Media Việt Nam (đơn vị trúng đấu giá quảng cáo). Sở GTVT sẽ chủ động nghiên cứu báo cáo UBND TP về việc xây dựng lại đề án "Quảng cáo trên phương tiện giao thông (xe buýt) trên địa bàn TP" vào thời điểm phù hợp.

Tính toán dừng đề án quảng cáo trên xe buýt - Ảnh 1.

Đề án “Quảng cáo trên phương tiện giao thông (xe buýt) trên địa bàn TP HCM” đã không đem lại kết quả như mong đợi. Ảnh TẤN THẠNH

Theo Sở GTVT, Quyết định số 2095 và Hợp đồng 1051 về cho thuê quyền quảng cáo thương mại bên ngoài thân xe buýt (từ ngày 3-1-2018 đến 2-1-2021) có thời hạn là 3 năm; tính đến thời điểm hiện tại chỉ còn hơn 2 tháng nữa, hiệu lực của đề án và hợp đồng nêu trên sẽ được kết thúc. Sở GTVT nhìn nhận trong quá trình thực hiện đề án có nhiều khó khăn, vướng mắc, chủ yếu liên quan đến vấn đề đầu tư phương tiện của các đơn vị vận tải, công tác bàn giao tiếp nhận xe buýt để quảng cáo trên thân xe và tình hình thay đổi đơn vị đảm nhận hoạt động tuyến buýt thuộc gói thầu quảng cáo.

Sở GTVT dự kiến phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng lại đề án "Quảng cáo trên phương tiện giao thông (xe buýt) trên địa bàn TP", trong đó các yếu tố về mạng lưới tuyến và các xe buýt tham gia hoạt động được bảo đảm thay thế mới hoàn toàn và ổn định, đồng thời xác định thời điểm phù hợp để tiếp tục tổ chức quảng cáo trên xe buýt ở TP.

Động thái trên được đưa ra sau 6 lần Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP tổ chức đấu thầu quảng cáo trên xe buýt nhưng chỉ một lần thành công như đã nêu trên, còn lại là thất bại vì không có đơn vị nào tham gia.

N.Phan