Đó là nội dung UBND TP HCM kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, thống nhất và có hướng dẫn thực hiện.

Theo UBND TP HCM, phần lớn hướng tuyến Vành đai 3 đang được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP nghiên cứu cơ bản phù hợp với hướng tuyến trong đồ án quy hoạch chung thành phố.

TP HCM kiến nghị Bộ Xây dựng về Vành đai 3 - Ảnh 1.

Ngày 24-9 đã diễn ra lễ khởi công dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc tuyến Vành đai 3 TP HCM.

Qua xem xét định hướng tuyến và kết nối của đường Vành đai 3, UBND TP HCM nhận thấy phương án tuyến hiện nay của dự án (tuy có một số chi tiết thay đổi về kỹ thuật) vẫn phù hợp với mô hình phát triển, cấu trúc phát triển không gian và định hướng hạ tầng kỹ thuật khung của Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP HCM đến năm 2025 hiện hành.

TP HCM kiến nghị với khu vực nút giao với tỉnh lộ 15, huyện Củ Chi, để đảm bảo các yếu tố theo tiêu chuẩn Việt Nam, hướng tuyến Vành đai 3 cần phải được bố trí đường cong. Do đó, vị trí lệch tim so với quy hoạch lớn nhất khoảng 80 m

Khu vực tiếp giáp giữa huyện Bình Chánh với huyện Bến Lức, tỉnh Long An: Do nhu cầu điều chỉnh hướng tuyến theo quy hoạch của tỉnh Long An nhằm đảm bảo hài hòa bình diện tuyến, tuyến Vành đai 3 trên địa bàn huyện Bình Chánh được điều chỉnh hướng tuyến lệch về phía Tây, lệch tim của dự án với quy hoạch lớn nhất khoảng 500 m. Khu vực điều chỉnh liên quan đến tuyến Vành đai 3 chủ yếu là đất nông nghiệp nên ảnh hưởng rất nhỏ đến đời sống người dân trong khu vực.

Trong quá trình triển khai lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, phương án thiết kế cụ thể của dự án sẽ được chuyển đến đơn vị tư vấn lập đồ án để thể hiện trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố.

QUỐC ANH