Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị điều chỉnh thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức như thời hiệu xử lý kỷ luật về Đảng.

Cụ thể, thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức là 5 năm đối với hình thức kỷ luật "Khiển trách" và 10 năm đối với các hình thức kỷ luật khác theo quy định.

TP HCM kiến nghị Thủ tướng tăng thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ  - Ảnh 1.

Văn bản kiến nghị của UBND TP HCM

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Quy định 102/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên, thời hiệu xử lý kỷ luật đảng được quy định là 5 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách; 10 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức.

Lý do mà UBND TP đưa ra kiến nghị trên là do hiện nay Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Nghị định số 34/2011 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với công chức và Nghị định số 27/2012 của Chính phủ về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức quy định thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm.

Điều này dẫn đến trong thời gian qua có một số trường hợp cán bộ, công chức, viên chức tại TP có hành vi vi phạm nhưng đến khi phát hiện thì đã quá thời hiệu xử lý kỷ luật nên không bị xem xét xử lý kỷ luật.

Tin - ảnh: Phan Anh